Vaxholms kyrkokör

Om kören

Vaxholms kyrkokör är en förening som har verkat i Vaxholms församling sedan 1935. Det är alltså 85-årsjubileum 2020.

Från och med hösten 2019 har kören en ny körledare, Kjell Perder. Kjell har en gedigen pedagogisk och musikalisk utbildning vid Uppsala Universitet och vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där han också har arbetat som lektor. Under en stor del av sitt vuxna liv har Kjell varit kördirigent eller ledare för olika vokalensembler, men hans huvudsakliga sysselsättning i dag är som tonsättare.

Under de åttiofem år som har förflutit sedan kören bildades, har den utgjort ett viktigt inslag i Vaxholms kulturliv i både kyrkliga och profana sammanhang. Sång vid vissa gudstjänster, egna konserter, medverkan i Valborgsmässofirandet och högtidlighållandet av Sveriges Nationaldag är verksamhetens kärna.

 

Vaxholms kyrkokör har ca 45 aktiva medlemmar fördelade på fyra stämmor.  Den sjunger både kyrklig och profan musik.
Medlemmarna betalar kr 250:- per år.

Nedanstående bild är tagen våren 2019 i Svenska kyrkan i Bryssel, dit kören gjorde en resa med sin tidigare körledare, Kristina  Ohlsén Runolf.

Den 22 mars skulle kören ha sjungit en Mariakonsert
kl. 16.00 i Vaxholms kyrka.
Den är tyvärr inställd på grund av det rådande influensaläget

Den 9 april medverkar eventuellt en mindre grupp ur kören i Getsemanemässan på skärtorsdagskvällen kl. 18.30 i
Vaxholms kyrka. Mera information kommer snart.

Den 12 april sjunger eventuellt en mindre grupp ur kören 
vid Påskhögmässan i Vaxholms kyrka kl. 11.00.

Den stora konsert  som skulle ha hållits i Vaxholms kyrka
den 26 april är uppskjuten till hösten på grund av influensan.
Mera information kommer så småningom.