Vaxholms kyrkokör

Om kören

Vaxholms kyrkokör är en förening som har verkat i Vaxholms församling sedan 1935. Det är alltså 85-årsjubileum 2020.

Från och med hösten 2020 har kören en ny körledare, Patrik Kesselmark  (f. -91). Han är utbildad till kantor vid Stora Sköndal Bräcke högskola, och till organist vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han är också utbildad sångare och själv aktiv körsångare i olika konstellationer. Patrik har varit anställd musiker i Vaxholms
församling sedan 2018.

Under de åttiofem år som har förflutit sedan kören bildades, har den utgjort ett viktigt inslag i Vaxholms kulturliv i både kyrkliga och profana sammanhang. Sång vid vissa gudstjänster, egna konserter, medverkan i Valborgsmässofirandet och högtidlighållandet av Sveriges Nationaldag är verksamhetens kärna.

Under hösten 2020 har Vaxholms kyrkokör 20 aktiva sångare fördelade på fyra stämmor.
(Det finns betydligt flera medlemmar, men de som saknas har tagit time-out under Coronapandemin.)
Kören sjunger både kyrklig och profan musik.
Medlemmarna betalar en årlig avgift om kr 250:- per år.

Nedanstående bild är tagen våren 2019 i Svenska kyrkan i Bryssel, dit kören gjorde en resa med sin tidigare körledare, Kristina  Ohlsén Runolf.

Just nu är all körverksamhet inställd på grund av den ökade smittspridningen och de nya restriktioner som gäller.
Kören kommer inte att kunna medverka vid första Advent och Julottan.