Vaxholms kyrkokör

Om kören

Vaxholms kyrkokör är en förening som har verkat i Vaxholms församling sedan 1935. Det var alltså 85-årsjubileum 2020.
Kören sjunger både kyrklig och profan musik.
Medlemmarna betalar en årlig avgift om kr 250:- per år.

Från och med hösten 2020 har kören en ny körledare, Patrik Kesselmark  (f. -91). Han är utbildad till kantor vid Stora Sköndal Bräcke högskola, och till organist vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han är också utbildad sångare och själv aktiv körsångare i olika konstellationer. Patrik har varit anställd musiker i Vaxholms församling sedan 2018.

Under de åttiosex år som har förflutit sedan kören bildades, har den utgjort ett viktigt inslag i Vaxholms kulturliv i både kyrkliga och profana sammanhang. Sång vid vissa gudstjänster, egna konserter, medverkan i Valborgsmässofirandet och högtidlighållandet av Sveriges Nationaldag är verksamhetens kärna.

Vi tar gärna emot nya medlemmar.
Om du är intresserad, ta kontakt med körledaren, Patrik Kesselmark på adress patrik.kesselmark[at]svenskakyrkan.se

 

Nedanstående bild är tagen våren 2019 i Svenska kyrkan i Bryssel, dit kören gjorde en resa med sin tidigare körledare, Kristina  Ohlsén Runolf.

Kören framträder närmast vid följande tillfälle:
– Vid Julkonsert söndagen den 19 december kl. 16.00 i Vaxholms kyrka.
Biljetter à kr 50:- köps i biblioteket från och med den 9 december.
Pengarna går oavkortat till ACT – Svenska kyrkans biståndsarbete.