Vaxholms kyrkokör

Om kören

Vaxholms kyrkokör är en förening som har verkat i Vaxholms församling sedan 1935. Det är alltså 85-årsjubileum 2020.

Från och med hösten 2020 har kören en ny körledare, Patrik Kesselmark  (f. -91). Han är utbildad till kantor vid Stora Sköndal Bräcke högskola, och till organist vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han är också utbildad sångare och själv aktiv körsångare i olika konstellationer. Patrik har varit anställd musiker i Vaxholms församling sedan 2018.

Under de åttiosex år som har förflutit sedan kören bildades, har den utgjort ett viktigt inslag i Vaxholms kulturliv i både kyrkliga och profana sammanhang. Sång vid vissa gudstjänster, egna konserter, medverkan i Valborgsmässofirandet och högtidlighållandet av Sveriges Nationaldag är verksamhetens kärna.

 

Nedanstående bild är tagen våren 2019 i Svenska kyrkan i Bryssel, dit kören gjorde en resa med sin tidigare körledare, Kristina  Ohlsén Runolf.

Under hösten 2021 har Vaxholms kyrkokör fått återuppta sin verksamhet efter det svåra pandemiåret. Övningarna äger rum i kyrkan, med distans mellan sångarna – försiktighet skadar inte, även om alla är vaccinerade.
Kören sjunger både kyrklig och profan musik.
Medlemmarna betalar en årlig avgift om kr 250:- per år.