Vaxholms kyrkokör

Körens historia

Sitt första namn, Waxholms Hembygds- och Kyrkokör, fick kören, då den formellt bildades i februari 1935. 

§1 Föreningen, vars namn är Waxholms Hembygds- och Kyrkokör, har som främsta syfte att stimulera intresset för, och utveckla kunskaperna i, profan och kyrklig körsång i Vaxholm med omnejd.

Så står det i Vaxholms kyrkokörs stadgar sedan den blivande föreningens medlemmar samlades ihop 1934. Det var dåvarande körledaren Gustav Sjögren som kom på idén att man skulle bilda en förening. 

Här finns en kort redogörelse för hur det gick till >>

Här kan du läsa körens första protokoll >>

Så här ser körens första egna standar ut. Det är handmålat och finns i arkivet.

Vid årsmötet i mars 2016 beslutades att kören skulle byta namn till det kortare ”Vaxholms kyrkokör”. (Staden Vaxholms namn stavas med enkelt V liksom Vaxholms församling, så det finns ingen anledning att behålla det tidigare W.)

2020 blev ett annorlunda år på grund av coronapandemin som drabbade hela världen. Kören hade sin sista körövning på vanligt sätt den 12 mars – efter det blev allt inställt. Ett försök gjordes med körövning via Skype, alltså som videokonferens, den 16 april, men efter det var det ingen mening att fortsätta – alla gudstjänster och konserter var inställda eller omställda till digital form, så det fanns inget att öva till. 
Hösten 2021 kom vi igång med övningarna igen, då restriktionerna lättade i september. Vi övade i kyrkan, som är  så stor att vi för säkerhets skull kunde hålla distans till varandra.

Sångarglädjen och gemenskapen betyder mycket för körmedlemmarna, och flera körresor både inom och utom Sverige har bidragit till att förstärka vänskapsbanden. Resan har t.ex. gått till  Rom fyra gånger. Där har kören bl.a. sjungit vid en pilgrimsmässa i Peterskyrkan, hos Birgittasystrarna i deras vackra lilla kyrka, i Svenska Kyrkan och i Vatikanradion. Utfärder i omgivningarna gjordes också, och det gav tillfälle att sjunga t.ex. i Viterbo och i Axel Munthes San Michele på Capri.

Andra resor har gått till Dresden, Krakow, London, Köpenhamn och Bryssel.

Körledaren heter Patrik Kesselmark.
Tidigare körledare har varit Gustav Sjögren, Bertil Nilsson, Arne Sjöström, Ragnar Kronstrand, Gunnar Alving, Lillemor Qvarnström, Anders Nyberg, Lars Artborg, Mikael Boström Eri
ć, Kerstin Bellander, Sonny Petersson, Kristina Ohlsén Runolf och Kjell Perder.

Under de senaste åren har kören gjort följande större framträdanden:

 • Rutters Gloria i januari 2003
 • Mozarts Requiem i april 2003, i samarbete med Lidingö Kammarkör
 • Lars-Erik Larsons Förklädd Gud i oktober 2003
 • Bachs Juloratorium (delar av det) i december 2003
 • Rossinis Messa di Gloria i mars 2004
 • Bachs h-mollmässa i mars 2005, i samarbete med kören Trifolium, Vallentuna
 • Mozarts Requiem i november 2006, i samarbete med Råsunda Motettkör
 • Lars-Erik Larsons Förklädd Gud i maj 2009
 • Vivaldis Gloria i april 2011
 • Faurés Requiem i april 2014
 • Rutters Requiem i mars 2016, i samarbete med Bromma kyrkokör
 • Vivaldis Gloria i mars 2017
 • Vivaldis Gloria i april 2018
 • Haydns ”Nelsonmässa” skulle ha framförts under våren 2020 men blev inställd på grund av restriktioner under Corona-pandemin.
 • Camille Saint-Saëns Juloratorium i december 2021.